Om

Så, vem är Nils Forsman. Jag växte upp i förorten Tyresö utanför Stockholm. I gymnasiet läste jag på naturvetenskapliga programmet med inriktning på matematik och data. Året efter att jag gått ut gymnasiet gjorde jag lumpen som stridsledningsbefäl i flygvapnet. Hösten 2008 började jag mina studier vid Blekinge Tekniska Högskola på ett program som leder till en examen som Civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Från hösten 2011 till 2013 var jag Vice kårordförande för Blekinge studentkår.